За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2279/12.07.2013 г.

  • 11 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2279/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на орехови насаждения” с местоположение поземлен имот 022001 в землището на с. Преславци, общ. Тутракан

Галерия