За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2281/12.07.2013 г.

  • 11 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2281/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ V-175, кв. 3 по плана на с. Николово, общ. Русе

Галерия