За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2282/12.07.2013 г.

  • 11 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2282/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на четириетажна жилищна сграда с обитаем таван и магазин на първия етаж” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.9004 по кадастралната карта на гр. Силистра

Галерия