За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2291/12.07.2013 г.

  • 11 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2291/12.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към едноетажна еднофамилна жилищна сграда и преустройство на подпокривно пространство за жилищни нужди” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.9.710 по кадастралната карта на гр. Русе

Галерия