За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2298/15.07.2013 г.

  • 14 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2298/15.07.2013 г., относно ИП/ПП за „КПИИ съгласно чл.150 от ЗУТ” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.155 по кадастралната карта на гр. Разград

Галерия