За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2307/16.07.2013 г.

  • 15 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2307/16.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с магазин в партера, три жилищни етажа и обитаем тавански етаж” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3267 по кадастралната карта на гр. Силистра

Галерия