За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2309/16.07.2013 г.

  • 15 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2309/16.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на козирка над ВИП сектора и възстановяване на част от бетонови трибуни на Градски стадион - Русе” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4790 по кадастралната карта на гр. Русе

Галерия