За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2318/16.07.2013 г.

  • 15 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2318/16.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на офис във фризьорски и козметичен салон” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.1467 по кадастралната карта на гр. Кубрат

Галерия