За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2322/16.07.2013 г.

  • 15 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2322/16.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Закупуване и внедряване на ново технологично оборудване в хале № 1 за отглеждане на стокови кокошки носачки от инсталация за интензивно отглеждане на птици, експлоатираща се съгласно условията Комплексно разрешително №251-Н0/2008г.” с местоположение поземлен имот 000061 в землището на с. Киченица, общ. Разград

Галерия