За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2334/17.07.2013 г.

  • 15 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2334/17.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от орехи” с местоположение поземлени имоти с номера 035021, 027007, 018005, 019001, 067006, 082001 и 027005 в землището на село Желязковец, общ. Самуил

Галерия