За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2335/17.07.2013 г.

  • 16 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2335/17.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.111.6 по кадастралната карта на гр. Русе

Галерия