За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2337/17.07.2013 г.

  • 16 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2337/17.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна пристройка към къща” с местоположение УПИ VIII, кв. 52 по плана на с. Ситово

Галерия