За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2338/17.07.2013 г

  • 16 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2338/17.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на диагностичен пункт” с местоположение поземлен имот 105 в землището на с. Черковна, общ. Дулово

Галерия