За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2372/18.07.2013 г.

  • 17 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2372/18.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имоти 056001 и 056002 в землището на с. Поройно, общ. Дулово

Галерия