За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2373/18.07.2013 г.

  • 17 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2373/18.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението и преустройство на офис и магазин за авточасти в диагностичен пункт (без смяна на масла) и магазин за авточасти” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.455 кадастралната карта на гр. Русе

Галерия