За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2377/18.07.2013 г.

  • 17 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2377/18.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от сервиз за автомобилни гуми в автодиагностичен център” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.393 кадастралната карта на гр. Русе

Галерия