За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2394/19.07.2013 г.

  • 18 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2394/19.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от склад за твърди суровини в участък за производство на мокри мазилки” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.686 кадастралната карта на гр. Русе

Галерия