За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2416/23.07.2013 г.

  • 22 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2416/23.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на два броя казани за изваряване на ракия” с местоположение имот 001152 в землището на село Искра, община Ситово

Галерия