За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2417/23.07.2013 г.

  • 22 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2417/23.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение горски подотдели: 191-и, 192-д1, 192-ж1, 198-в, 179-в, 74-м, 319-б, 291-п1 и 168-б, община Бяла

Галерия