За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2418/23.07.2013 г.

  • 22 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2418/23.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от съществуваща сграда в пункт за варене на ракия с обем на съдовете 1000 л” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.3049 по КК на гр. Тутракан

Галерия