За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2419/23.07.2013 г.

  • 22 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2419/23.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж към съществуваща сграда” с местоположение УПИ XVIII-280, кв. 22 по регулационния план на село Окорш, община Дулово

Галерия