За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2420/23.07.2013 г.

  • 22 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2420/23.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на орехова градина” с местоположение имоти 033027 и 037004 в землището на гр. Бяла, 170019 и 170020 в землището на село Копривец, 060020 и 060021 в землището на село Лом Черковна, община Бяла

Галерия