За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2421/23.07.2013 г.

  • 22 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2421/23.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на интерактивен музей” с местоположение УПИ IX, кв. 41 по регулационния план на село Свещари, община Исперих

Галерия