За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2431/24.07.2013 г.

  • 23 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2431/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПРЗ с цел отреждането му за производствени и складови дейности за създаване на устройствена основа за изграждане на склад за изкупуване и съхранение на пчелен мед” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.612.2499 по КК и КР на гр. Разград

Галерия