За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2432/24.07.2013 г.,

  • 23 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2432/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Проектиране, вътрешно преустройство и промяна на предназначението на магазин за промишлени стоки в дентален лечебен кабинет” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.1633.1.29 по КК и КР на гр. Разград

Галерия