За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2433/24.07.2013 г.

  • 23 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2433/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща GSM базова станция в GSM/UMTS станция № RSE 0067” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1092.1 по КК и КР на гр. Русе

Галерия