За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2434/24.07.2013 г.

  • 23 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2434/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж” с местоположение УПИ XI-230, кв. 95 по плана на село Щръклево, община Иваново

Галерия