За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2435/24.07.2013 г.

  • 23 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2435/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на инвестиционен проект за изграждане на покрит паркинг и лятна кухня” с местоположение УПИ III-85, кв. 10 по плана на село Майор Ценович, община Силистра

Галерия