За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2437/24.07.2013 г.

  • 23 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2437/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пункт за изваряване на ракия” с местоположение УПИ I, кв. 74 по плана на село Обретеник, община Борово

Галерия