За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2438/24.07.2013 г.

  • 23 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2438/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на милибаров газопровод за природен газ с ниско налягане (1000 mbar) за захранване на горелка на парогенератор за промишлени нужди” с местоположение през УПИ II-19 до УПИ XV-1786, кв. 697 по плана на град Русе

Галерия