За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2444/24.07.2013 г.

  • 23 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2444/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имоти 000129, 205050, 213055 в землището на село Николово, община Русе

Галерия