За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № АО 3767/24.07.2013 г.

  • 23 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № АО 3767/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПЗ за ПИ с идентификатори 63427.181.3 (нива) и 63427.181.4 (за друг вид производствен, складов обект) по КП на гр. Русе, предвиждащ обединяване на двата имота чрез промяна на предназначението на земеделска земя и изграждане на две двуетажни сгради с офисно, търговско и производствено предназначение”

Галерия