За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2464/25.07.2013 г

  • 24 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2464/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на метален навес със соларни панели и монтиране на хладилна камера” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.258.65 по КК и КР на гр. Русе

Галерия