За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2465/25.07.2013 г.

  • 24 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2465/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на две вилни сгради” с местоположение УПИ I-1687, II-1687, кв. 116 по плана на село Николово, община Русе

Галерия