За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2466/25.07.2013 г.

  • 24 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2466/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от апартамент в офиси и изграждане на външно стълбище към тях” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3715.1 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия