За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2467/25.07.2013 г.

  • 24 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2467/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение” с местоположение имот 150005 в землището на село Старо село, община Тутракан

Галерия