За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2468/25.07.2013 г.

  • 24 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2468/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин, офис и работилница за енергоефективни технологии” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7202 по КК и КР на гр. Разград

Галерия