За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2469/25.07.2013 г.

  • 24 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2469/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда и гараж” с местоположение УПИ I-673, кв. 14 по плана на село Щръклево, община Иваново

Галерия