За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2470/25.07.2013 г.

  • 24 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2470/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж и слънцезащитно съоръжение” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.936 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия