За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2471/25.07.2013 г.

  • 24 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2471/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Дейности по ремонт и реконструкция на църква "Свето Възнесение Господне"и подобряване на прилежащите ѝ пространства” с местоположение УПИ I, кв. 83 по плана на село Караманово, община Ценово

Галерия