За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2476/25.07.2013 г.

  • 24 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2476/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на автобояджийска камера” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.477.1.2 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия