За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2490/29.07.2013 г.

  • 28 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2490/29.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Пристройка към сграда и преустройство в кафе аперитив” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.2130 по КК и КР на гр. Кубрат

Галерия