За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № АО 4063/29.07.2013 г.

  • 28 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № АО 4063/29.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Порскостопански план” с местоположение имоти 000900 и 000901 в землището на с. Прелез, имот 000020 в землището на с. Яребица; имоти 000092 и 000012 в землището на с. Руйно, имоти 000146, 000240, 000241, 000243, 000244, 000247, 000248, 000249, 000252, 000253, 000255, 000258, 000259, 000260, 000261, 000262, 000263, 000266, 000267, 000271 и 000272 в землището на с. Черник, имоти 000200 и 000003 в землището на с. Поройно.

Галерия