За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2514/30.07.2013 г.

  • 29 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2514/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 503.2426 по КП на местност Дрибак, с. Николово, общ. Русе

Галерия