За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2515/30.07.2013 г.

  • 29 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2515/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автомобилна електронна везна и пристройка към съществуваща административно-битова сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.104.280 по КК и КР на гр. Тутракан

Галерия