За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2516/30.07.2013 г.,

  • 29 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2516/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващ склад в помещение за монтиране на бояджийска камера за коли и микробуси” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.146 по КК и КР на гр. Русе

Галерия