За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2517/30.07.2013 г.,

  • 29 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2517/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна система и съоръжения на с. Писанец”

Галерия