За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2518/30.07.2013 г.

  • 29 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2518/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4800.1.2 в магазин за пакетирани хранителни стоки и кът за кафе бар” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4800 по КК и КР на гр. Русе

Галерия