За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2519/30.07.2013 г.

  • 29 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2519/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и надстройка - тавански жилищен етаж на двуетажна сграда със смесено предназначение” с местоположение УПИ XIV-337, кв. 29 по плана на гр. Исперих

Галерия