За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2520/30.07.2013 г.

  • 29 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2520/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на навеси и обори” с местоположение ПИ с идентификатор 00415.202.504 по КК и КР на гр. Алфатар

Галерия